Thursday, August 11, 2016

morava: Г-ђица Ана Брнабић и Г-ђа Кори Удовички, као лични...

morava: Г-ђица Ана Брнабић и Г-ђа Кори Удовички, као лични...: Г-ђица Ана Брнабић, нова министарка за државну управу, открила је да је лезбиан, односно хомосексуалац и припада LGBT заједници. Ако је...

No comments:

Post a Comment