Saturday, February 25, 2017

morava: Немачке Свиње и Србски Магарци

morava: Немачке Свиње и Србски Магарци: Примећујете да сам,како за свиње(Sus, на Латинском) ,тако и за магарце(Asinus, на Латинском) употребио  велика слова. Препуштам вашој машти...

No comments:

Post a Comment