Thursday, March 16, 2017

morava: МАЈМУНИ,ДА ЛИ СТЕ РАЗУМЕЛИ?

morava: МАЈМУНИ,ДА ЛИ СТЕ РАЗУМЕЛИ?: Група CHIMPAZEE APP,састала се у Сарајеву да расправља да ли се на Балканском полуострву може променити флора и фауна,тако што би је,према п...

No comments:

Post a Comment