Saturday, April 8, 2017

morava: СРБИЈА-лепота пораза(или како су Руси добили,други...

morava: СРБИЈА-лепота пораза(или како су Руси добили,други...: И, ОН победи! Вечити победник Српских пораза,победи,по који зна пут. Овога пута није само он победио. У другом,хибридном ,рату против Амера,...

No comments:

Post a Comment