Saturday, February 17, 2018

morava: У ИМЕ НАРОДА!

morava: У ИМЕ НАРОДА!: Да ли нам је пропаст наметнута или је то наш избор? Користити логику да одговоримо на ово питање, није могуће, јер у нашем пропадању логике ...

No comments:

Post a Comment