Friday, April 19, 2019

VELIKA MORAVA BLOG: СКРЕТАЊЕ АВ И АБ СА ПУТА БЕЗ АЛТЕРНАТИВЕ НА ПУТ БЕ...

VELIKA MORAVA BLOG: СКРЕТАЊЕ АВ И АБ СА ПУТА БЕЗ АЛТЕРНАТИВЕ НА ПУТ БЕ...: Па то је исто, рећи ће неко. Јесте и није, онај без алтернативе,ишао је до Брисела, немачким водичима,док овај, без наде, води до Немачке, с...

No comments:

Post a Comment